HDD Transcend H3

chưa cập nhật

Hết hàng

Thông số kỹ thuật

Thông tin thêm

Đánh giá

.

Đánh giá

HDD Transcend H3

HDD Transcend H3

Vết đánh giá