SSD Transcend 220s

chưa cập nhật

Hết hàng

Thông số kỹ thuật

Thông tin thêm

Đánh giá

.

Đánh giá

SSD Transcend 220s

SSD Transcend 220s

Vết đánh giá