SSD Transcend 820S

chưa cập nhật

Hết hàng

Thông số kỹ thuật

Thông tin thêm

Đánh giá

.

Đánh giá

SSD Transcend 820S

SSD Transcend 820S

Vết đánh giá