SSD GN Samsung T7

chưa cập nhật

Hết hàng

Thông số kỹ thuật

Thông tin thêm

Đánh giá

.

Đánh giá

SSD GN Samsung T7

SSD GN Samsung T7

SSD GN Samsung T7

Vết đánh giá