SSD GN Transcend ESD240C

chưa cập nhật

Hết hàng

Thông số kỹ thuật

Thông tin thêm

Đánh giá

.

Đánh giá

SSD GN Transcend ESD240C

SSD GN Transcend ESD240C

Vết đánh giá